Anar
Mans envoltant un llum

La caixa d'eines

PROGRAMACIO NEUROLINGUISTICA (PNL)


[Fotolia 4082853 xs mitjana]
Si fas el que sempre has fet aconseguiràs el que sempre has aconseguit. Si vols aconseguir una cosa nova fes una cosa diferent.


En que ens pot ajudar?

En el nostre desenvolupament personal:

  • Aconseguir una comunicació més efectiva amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn el que ens portarà a relacions mes fluides.
  • Canvi d'hàbits, de patrons de conducta, flexibilitat, creativitat...
  • Ajudar-nos a definir el què volem aconseguir en cada àrea i donant-nos les eines perquè ens acostem als nostres objectius
  • Establir bones relacions amb el nostre passat, modificant tot allò que ja no ens serveix en el present.
  • Adquirir recursos que ens ajudin a la nostra superació tan a nivell personal com professional modelant-nos a nosaltres mateixos en aquelles estratègies que ens duen a l'èxit.
En les nostres relacions humanes:
  • Amb la parella, família, amistats, entorn laboral,...

En la salut:

  • Malalties psicosomàtiques, reforçament del sistema immunitari, control del dolor, millora de la qualitat de vida en malalties greus, gestió de l'estrès
En els negocis:
  • Vendes, direcció, selecció de personal, lideratge, millora de la precisió de les comunicacions, harmonització de les relacions professionals,...
En l’àmbit de l’educació i els estudis:
  • Recursos pedagògics, problemes d'aprenentatge, control de l'estrès, mètodes de disciplina suau i efectiva, augment de la congruència del docent...
  • Augment de la concentració, tècniques d'estudi, increment de la memorització, motivació...

Que és? 

La Programació Neuro-Lingüística (PNL) és un instrument idoni que ens permet transformar les situacions vitals que van marcar la nostra identitat durant la infància o l'adolescència, rescriure la història de la nostra vida, reviure de manera conscient els episodis de la nostra existència. Reviure una situació traumàtica, ens permet obtenir conclusions diverses per a ser treballades a través de la PNL i d'aquesta manera canviar la nostra vida futura.

Programació: perquè programar és organitzar els components d'un procés per obtenir un resultat determinat. Buscar com s'estructura el nostre pensament, sentiment o conducta és buscar com ho hem programat per poder reprogramar-ho.
Neuro: perquè tota experiència és el resultat de processar neurològicament percepcions internes (representacions) i externes; els cinc sentits: visual, auditiu, cinestèsic (sensacions internes i externes), olfactiu i gustatiu.
Lingüística: perquè aquests processos neurològics es poden codificar en paraules. I les paraules creen realitat.

En que es basa?

Es basa en el fet que l'ésser humà no opera directament sobre el món real que viu, sinó que ho fa a través de representacions mentals del mateix, que determinen la forma en que cada individu percep el món .

Molts conflictes sorgeixen perquè partim del principi que l'altre posseeix les mateixes referències que nosaltres, usa els mateixos itineraris de pensament i ha de saber el que volem dir. La construcció del record i l'estructura de l'experiència es basen en la nostra elecció de les informacions que considerem útils o pertinents en funció de l'objectiu o acció en curs. Quan ens comuniquem amb els altres, en general no tenim en compte aquesta selecció d'informació, això pot ser font de incomunicació, incomprensió, malentesos i conflictes.

Origen e Historia

La Programació Neurolingüística neix a principis dels anys 70, gràcies a les investigacions de Richard Bandler (informàtic) i John Grinder (psicòleg i lingüista), que van voler analitzar per que els tractaments dels tres terapeutes humanistes d’Estats Units de gran èxit en aquells moments, Virginia Satir, Milton Erickson i Fritz Perls, tenien major eficàcia que els dels seus col·legues.

Després de les seves llargues investigacions i recolzant-se en l'observació sistemàtica, van arribar a la conclusió que el procediment que empraven amb excel·lent resultat era la utilització d'un patró de comunicació molt particular.

Basant-se en les dades obtingudes a través de totes les seves investigacions, Bandler i Grinder van elaborar el sistema que avui dia és utilitzat com sistema genèric d'aprenentatge o com teràpia: La Programació Neurolingüistica