Anar
Mans envoltant un llum

La caixa d'eines

TREBALL AMB SOMNIS


[Treball somnis g1]
La teva visió esdevindrà mes clara solament quan miris dintre teu... aquell que mira cap a fora somia, qui mira en el seu interior, desperta” (C.G. Jung)


En que ens pot ajudar

De vegades, en el llarg de la nostra existència, ens trobem submergits en moments en els que ens sentim envaïts per un profund malestar,  o be desbordats per situacions que ens provoquen estats anímics que no sabem massa be com gestionar. Sovint, relacions conflictives, processos de dol, pors, dificultats per trobar quin es el camí en la nostra vida o moments de crisis personals, ens fan sentir perduts o bloquejats i sense ànims ni recursos per tirar endavant.

Amb el Treball amb Somnis, el que fem es prendre consciència de quins son els processos interns que ens porten a sentir-nos o a actuar d'una manera determinada, descobrir quin es el  nostre potencial i portar-ho tot plegat a la nostra vida desperta, el que ens permetrà fer el nostre cami d’una manera mes lleugera, sana i satisfactòria.

Que és

Somiar és obrir una porta a l’inconscient. Totes les esperances, ambicions, desigs, pors, fantasmes, temps bons i dolents resideixen allà, poden formar part de la ment primitiva i constitueixen una via d'accés a realitats que estan més enllà de l'abast de la lògica.  

Cada somni parla, ensenya, proposa i contribueix al nostre procés vital i podem aprendre diferents tècniques per a descobrir els seus missatges i aplicar-los a la vida quotidiana, posant en pràctica la saviesa i les comunicacions més profundes amb nosaltres mateixos.  

Un somni unifica cos, ment, i emocions. Proveeix coneixements sobre nosaltres i mitjans per a l'exploració de la pròpia personalitat. Si comprenem els nostres somnis, ens haurem conegut i entès una mica millor i podrem arribar a conèixer i millorar aspectes de nosaltres mateixos.

En que és basa

Els somnis son una manera per la qual el nostre subconscient considera, classifica i processa tots els problemes que ens trobem en la nostra vida desperta. Els somnis estan constituïts per les experiències del somiador, és per això que els nostres somnis són únics i es connecten amb la seva pròpia realitat. Cap altra persona pot tenir els nostres antecedents, les nostres emocions, o les nostres experiències.

Els somnis es poden treballar des de diferents vessants, totes elles vàlides i efectives. A ANAR partim del treball amb La Gestalt, els Arquetips de Jung, les Tradicions Xamàniques, la Psicología Transpersonal i pinzellades d'altres enfocs que ens permeten aprofondir molt mes en el treball.

Origen i història

Al món occidental modern l'estudi dels somnis i del seu significat va començar amb Sigmund Freud que va crear una tècnica d'anàlisi dels somnis que relacionava el conscient amb l'inconscient de les persones. Pensava que la comprensió dels somnis tenia una gran importància per curar els problemes psicològics i que exercien una poderosa influencia en el funcionament de la ment humana.

Mes tard, el seu deixeble Carl Jung, va advertir l'existència de relacions entre els símbols onírics i els mites i llegendes que deriven d'un fons de coneixement històric i cultural comuns, desenvolupant la idea de "l'inconscient col·lectiu", una reserva de d'informació que deriva de la tendència humana comú a organitzar-se i a pensar de certa manera, amb independència de la cultura, la religió o el país d'origen de la persona i dels "arquetips", idees o models innats que en els somnis apareixen mitjançant imatges o símbols determinats.

Posteriorment, Fritz Perls, fundador de la Teràpia Gestalt, va desenvolupar la idea que els símbols onírics són un reflex del món del dorment i parlen d'assumptes personals o conflictes que les persones no han aconseguit resoldre en la seva vida conscient. Perls pensava que els somnis tenen significats exactes y personals per a cada dorment, el que ajuda a aquest a orientar-se durant el seu viatge emocional.

Les teories d'aquests grans mestres, juntament amb altres aquí no expressades, han assentat les bases de tots el anàlisis contemporanis dels somnis.