Anar
Mans envoltant un llum

La caixa d'eines

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTèMIQUES


[Fotolia 579365 m mitjana]
No hi ha res que tingui mes influencia en els fills que la vida no viscuda del pare o de la mare (C.G. Jung)


A qui pot ajudar

A totes aquelles persones que vulguin treballar temes problemàticsconflictius de la seva vida, reconeixent la dinàmica que ha creat el conflicte i trobant l'imatge que dona pas a la solució reconciliadora.

  • Persones que tenen dificultats en les seves relacions familiars, que es poden manifestar en problemes emocionals, mentals o corporals.
  • Qui te problemes de parella, convivència o separacions conflictives, casos d'adopció, abús sexual, avortaments.
  • Aquells que pateixin malalties greus, que tinguin qualsevol tipus d'addicció o trastorns de l'alimentació (bulímia, anorèxia, obesitat).
  • Qui hagi sofert repetides experiències de malaurança (dols, malalties, morts tràgiques, suïcidis, guerres) o desitgin enfrontar fets irremeiables de la seva història.
  • Persones que tenen problemes vinculats amb immigració /emigració.
  • Pares que tracten ajudar als fills amb problemes de conducta, aprenentatge i desenvolupament personal.
  • Tots els professionals que tinguin a veure amb la relació d’ajuda: Psicòlegs, Metges, Terapeutes, Assistents Socials, Educadors, Mestres, Advocats...
  • Empreses. Per a problemes financers, d’organització, lideratge, lleialtat, estructuració de responsabilitats, cohesió en els equips de treball.
  • En general en casos de: violència intra o extra familiar (guerres, assassinats, maltractaments, suïcidis, lluites de poder), pèrdues d'éssers estimats, avortaments, separacions traumàtiques, abandonaments, accidents fatals, exclusió de persones de la família, inversió de l'ordre jeràrquic dintre de la família, secrets familiars, existència de relacions vinculants extramatrimonials, fills no reconeguts, crims, etc.

Que son

Des de que naixem, per ser fills d’un cert pare i d’una certa mare, pertanyem a una família i a un sistema familiar on existeixen profunds vincles i lleialtats entre els seus membres. Aquests vincles poden ser, tant una font de felicitat, com de malaurança o malaltia.

L’amor entre els membres d’una família pot fluir i reforçar-se quan es respecta un ordre, el qual dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels seus membres. De vegades aquest ordre no és respectat i sovint ens trobem repetint dinàmiques i amb dificultats per canviar-les.
 
Veurem per exemple, que de vegades, la mort prematura d’un membre de la família, així com l’exclusió, l’oblit o l’expulsió, ens pot portar en generacions posteriors i de una manera totalment inconscient, malalties, morts prematures, suïcidis, relacions conflictives, maltractaments, abusos, avortaments...
 
Amb el treball amb Constel·lacions Familiars, el que fem és desplegar aquesta xarxa familiar i posar a la vista el procés que va originar el problema. El client, al poder veure aquest punt de partida, pot reconciliar-se amb el seu origen, restablir la sintonia i sentir una profunda calma en el seu interior. També, a poc a poc, anirà apreciant notables canvis en el seu procés vital, tant a nivell individual com familiar.

Actualment les Constel·lacions Familiars s’estan portant a terme a arreu del món, dins l'àmbit familiar, empresarial, educatiu i de salut, entre d’altres.

En que es basa

Es basa en la teoria general de sistemes, i dintre d'ella en la Teràpia Sistèmica que parteix del reconeixement de que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats, als quals s'agreguen tots aquells que es van construint en la interacció quotidiana dintre de les famílies i així mateix les famílies construeixen lleis i principis que regeixen la interacció dels seus nuclis amb els d'altres famílies, arribant a construir les lleis socials que permetran un funcionament d'acord amb les necessitats particulars i grupals.

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l'amor. La transgressió dels ordres de l'amor en les interaccions humanes pot ser l'origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

Com es desenvolupa un Taller de Constel·lacions Familiars?

Dins d’un treball en grup, la persona participant exposa la seva demanda, així com els fets importants que s’hagin donat a la seva família. Seguidament i seguint les indicacions del facil.litador, escollirà entre els participants una sèrie de representants tant pels membres de la seva família com per ella mateixa. Els situarà a la sala, segons la seva intuïció. Poc a poc, seguint els moviments i les dinàmiques que vagin apareixent, el facil.litador, mitjançant frases o nous moviments, ajudarà a restablir l’ordre perdut.

Les Constel·lacions Familiars també es realitzen i son igual d’efectives en consulta individual, en aquest cas els representants son substituïts per objectes, com poden ser ninots, fulls de paper, etc.

Origen i Historia

Bert Hellinger, creador de les Constel·lacions Familiars, va néixer a Alemanya en 1925. Va estudiar Filosofia, Teologia i Pedagogia. Durant 16 anys va ser missioner d'una Ordre Catòlica a Sud-africà. Més tard es va formar en Psicoanàlisi, Dinàmica de Grup, Teràpia Primal, i en mètodes de Hipnoterapia. Posteriorment es va acostar a la Teràpia Gestàltica i la Programació Neurolinguística. Treballant amb l’Anàlisi Transaccional va advertir un aspecte multigeneracional en l’abordatge de les problemàtiques, que el conduí cap a la Teràpia Sistèmica. A l'aprofundir en ella va descobrir dintre dels sistemes, lleis i ordres de compensació als quals va anomenar Ordres de l'Amor.

Basant-se en aquests Ordres va crear un mètode de configuració de famílies, les Constel·lacions Familiars, enfocat directament cap a la solució, que li va valer el reconeixement com un dels Psicoterapeutes claus del món actual. Te més de 40 llibres publicats