Anar
Mans envoltant un llum

La caixa d'eines

ENEAGRAMA


[Eneagrama 1]
Coneix-te a tu mateix   (Inscripció de l'Oracle de Delfos)